943 914 369 info@cepv.org

Federazio Ebanjelikoak bere ustez erlijio-askatasunaren eta kontzientzia-askatasunaren eskubidea urra lezaketen bi ekimen legegileen alderdiak aztertzen ditu.

Txosten horretan, erlijio-askatasunaren eta kontzientzia-askatasunaren eskubidea urra dezaketen legegintza-ekimen batzuen gaineko kezka azaltzen da.

Ikusi Actualidad Evangélica-ren jatorrizko artikulua esteka honetan